ZONE5
DESIGN

Zone5 is a multidisciplinary design and maker studio. We use research, design and technology to realize projects in the fields of storytelling and sustainability.

We design and build print, online and physical productions. Among our clients are news media, art institutes, scientists, educators, public institutes, companies with a message and private individuals.

What we do:

Journalism

 • Research (especially data journalism)
 • Storytelling
 • Design (especially data visualisation)
 • Development of tools and interactive stories

Sustainability

 • Research and testing of alternative food production
 • Design and building of off-grid systems (especially electrical installations)
 • Research, design and building of other systems for sustainable living
 • Education of the public about sustainable living

A number of our projects are excecuted by one of us, with the other in a supporting function. Others are co-productions.

We are truth seekers and problem solvers. Everything is connected by our desire to understand the world, tell its stories and build its solutions.

Zone5 is een multidisciplinair maak- en ontwerpbureau. We gebruiken research, ontwerpen en technologie om projecten te realiseren op het gebied van vertelkunst en duurzaamheid.

We ontwerpen en bouwen print, online en fysieke werken. Onze klantenkring bestaat uit nieuwsmedia, kunstinstellingen, wetenschappers, onderwijsinstellingen, publieke instellingen, bedrijven met een boodschap en privépersonen.

Wat we doen:

Journalistiek

 • Research (in het bijzonder datajournalistiek)
 • Het schrijven van verhalen
 • Ontwerpen (in het bijzonder datavisualisatie)
 • Ontwikkelen van tools en interactieve verhalen

Duurzaamheid

 • Onderzoek naar en testen van alternatieve voedselproductie
 • Ontwerpen en bouwen van off-grid systemen (in het bijzonder elektrische installaties)
 • Research, ontwerpen en bouwen van andere systemen voor duurzaam leven
 • Educatie van het publiek over duurzaamheid

Bij sommige van onze projecten neemt een van ons het voortouw, met de ander in een ondersteunende functie. Andere zijn co-producties

We zijn waarheidszoekers en probleemoplossers. Alles is verbonden door onze wens de wereld te begrijpen, de verhalen te vertellen en de oplossingen te bouwen.

Els Engel is a Dutch journalist, designer and developer who expresses (data-)stories visually. Coming from a background in journalism and design, she adventures into programming, to investigate data and to visualize. She works for a wide range of newspapers, broadcasters and press agencies in Europe.
She is also a farmer and permaculture designer. She is fascinated by modern ideas about sustainability, a minimalist lifestyle and the maker culture.

Els Engel is journalist, ontwerper en ontwikkelaar. Ze vertelt haar verhalen op een visuele manier en gebruikt code om data te onderzoeken en vorm te geven. Ze werkt voor verschillende kranten, omroepen en persbureaus in Nederland.
Ze is ook boer en permacultuurontwerper. Ze is gefascineerd door moderne ideeën over duurzaamheid, de voedselketen, een minimalistische leefstijl en de "makers-cultuur".

CV

Saro Van Cleynenbreugel is a Flemish designer, photographer, farmer and technician. He has worked for years at art institute Mediamatic as technical coordinator. He designed and built various aquaponics systems and gave dozens of workshops all over Europe for people from all over the world. Saro is proficient with both pen and hammer. He likes to think and talk about smart and sustainable solutions, but above all, he believes that one learns by experience.

Saro Van Cleynenbreugel is ontwerper, fotograaf, boer en technicus. Hij was jarenlang technisch coördinator bij kunstinstituut Mediamatic. Hij heeft verschillende aquaponicssystemen in Europa ontworpen en gebouwd en heeft workshops gegeven aan mensen van over de hele wereld. Saro is goed met zowel pen als papier. Hij denkt en praat graag over slimme en duurzame systemen, en vindt dat ervaring de beste leermeester is.

CV

What others wrote about Zone5:

Wat anderen over Zone5 schreven:

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) (2018):

Het FD won afgelopen november de titel 'European Newspaper of the Year' voor het nieuwe ontwerp van de krant. Onderdeel daarvan is het beleid voor mobile-first infographics, een workflow en een stijlboek die moeten helpen bij een goede weergave van visualisaties in alle media. FD-visueel journalist Els Engel stond aan de wieg van deze ontwikkeling en zal vertellen over de keuzes die gemaakt zijn.

Stimuleringsfonds voor de journalistiek (2018):

Freelancer Els Engel maakt al jaren infographics en datavisualisaties. Het liefst doet ze alles zelf: van het verzamelen van de data tot het ontwerp. "De laatste tijd kom ik schoorvoetend tot de conclusie dat ik misschien toch niet alles zelf moet doen", zegt Engel. "Iedere skill die je nodig hebt voor het maken van graphics is een vak apart. Soms heb je een expert nodig om je verder te brengen."

Gerard Smit, geeft trainingen journalistiek en visualisatie (2016):

Visueel journalist Els Engel (o.a. FD) [...]: "Ik wil alles zelf doen: researchen, verhalen maken, schetsen, vormgeven, programmeren en interfaces maken. Ik kan het ook allemaal," zegt ze. Vervolgens laat ze zien waar dat allemaal mis ging.

de Volkskrant (2014):

Dat is het mooie van aquaponics, meent Saro van Cleynenbreugel, werkzaam bij Mediamatic. 'Het dwingt je goed voor je vissen en planten te zorgen.' Als hij de planten inspuit met insecticide, komt dat gif ook bij de vissen terecht en uiteindelijk in een mensenmaag. Andersom kunnen de planten niet tegen antibiotica die vissen krijgen. 'We moeten dus op zoek naar natuurlijke middelen om bijvoorbeeld bladluis tegen te gaan. Lieveheersbeestjes blijken goed te werken.'

Nieuw Amsterdams Peil (NAP) (2013):

Van Cleynenbreugel (bruin haar, spijkerbroek, bergschoenen, rustige stem) [...] vindt een workshop voor stadskinderen nodig. "Die denken vaak dat het eten uit de supermarkt komt". Hij denkt erover na om thuis een aquaponics systeem in zijn boekenkast aan te leggen, "maar dan wel in combinatie met windowfarming."

Metabolic (2018):

The workshop was hosted by Aquaponics Expert Saro van Cleynenbreugel who has 5 years experience in building and maintaining systems [...]. This workshop was the perfect hands-on experience to motivate anyone looking to set up their own aquaponics system [...].

ELEKTRO
TECHNIEK

Saro houdt zich bezig met off-grid systemen, vooral op het gebied van energie. Daarom is hij erkend elektromonteur, ingeschreven bij installQ, en installateur van energieopslagsystemen voor zonnepanelen (zodat je je eigen energie kan opslaan om te gebruiken als de zon niet schijnt). Hij heeft zegelrecht, dus mag aan de meterkast werken. Hij is ook in te huren als algemeen elektricien in de regio Zwolle.

Zie ook de website echteinstallateur.nl

Waarom een erkend monteur
Een erkend monteur werkt volgens de richtlijnen van de NEN1010 en NEN3140, die garanderen dat een installatie veilig is aangelegd en voldoet aan de eisen van uw verzekeraar. Elektrische verbindingen zijn betrouwbaar, kabels zijn geschikt voor de hoeveelheid stroom (lage impedantie) en de installatie is beschermd tegen fouten zoals kortsluiting.

Kosten
Voorrijkosten (binnen straal van 35 km rond Zwolle) plus eerste half uur, 60 euro
Daarna prijs per uur, 60 euro
Prijzen incl. btw, u krijgt altijd een factuur
Beschikbaarheid in overleg, ook in het weekend.

Bij grotere projecten krijgt u een technische tekening en maken we duidelijke afspraken en een planning

Aangeboden diensten, o.a.
Lamp aansluiten
Stopcontact aanleggen
Meterkast uitbreiden/installeren
Energieopslagsysteem voor zonnepanelen aanleggen, zodat u de mogelijkheid heeft off-grid te gaan
Elektrische verwarming (infrarood panelen) installeren
Perilex stopcontact aanleggen (twee- of driefase aansluiting), voor bijvoorbeeld elektrisch fornuis
Driefase aansluiting in meterkast realiseren
Elektrotechnisch ontwerp voor uw woning maken
NEN1010-inspectie uitvoeren voor uw verzekering
Repareren van elektrische apparaten
Installatiewerk uitvoeren bij evenementen en tentoonstellingen

Neem contact op via saro@zone5.design of 06-23913535.

SUSTAIN
ABILITY
DUURZAAM
HEID

Often, the best way to communicate an idea is to prove it. Being able to hear, smell and feel gives a lasting impression to the person watching. Zone5 investigates and demonstrates concepts in sustainability.

Soms is de beste manier om een idee over te brengen, het te bewijzen. Als je iets kunt horen, ruiken en voelen hou je er een blijvende herinnering aan. Zone5 onderzoekt en demonstreert duurzame concepten.

Food forest >

Voedselbos >

"Tiny house" garden shed >

"Tiny house" tuinhuisje >

Aquaponics >

Rocket Stove

Mushrooms

Paddestoelen

Foraging

Urban Farming

Building with straw

FOOD
FOREST

Zone5 has a food forest near the Sallandse Heuvelrug. We use it to investigate techniques derived from permaculture.

In a food forest usefull plants grow together in a closed cycle, requiring a minimum expenditure of energy.

Permaculture appeals to us because it's built on a set of design principles. "Get the design right and watch as the work does itself..."

Of course it requires work to build, and the garden is not maintainance-free, but it's interesting to see how far one can go on the road to a self-sustaining food system.

It takes quite a lot of observation, research and sketching to reach a design - something we love.

We invite animals to promote biodiversity. The garden features a little pond full of frogs and salamanders. We also have a resident hedgehog who eats the snails from the hosta's.

Useful insects such as bees and bumblebees are attracted to help us increase harvest. We hope to start our own beehive soon.

We use mulch to protect the soil and the life in it. Beneath this compost are folded-out cartboard boxes, to suppress weeds.

Bricks between the strawberries - on a south-facing slope - help create a warmer microclimate to speed up ripening.

It may not look like a conventional garden, it's quite chaotic - but by maximizing diversity we hope to create a resilient system.

At the moment we already have more than one hundred fifty plant species in the garden.

For now, harvest is just a nice side effect, but it ís nice to grow your own food...

See also our instagram

GARDEN
SHED
TUIN
HUISJE

To play with sustainable and off-grid techniques, Zone5 designed a "Very Tiny House". It has solar panels with an energy storage system, an eco toilet and a rainwater shower, heated by a rocket stove. We use it as a garden shed, to store our tools, wash and have lunch.

Om te spelen met off-grid technieken heeft Zone5 een "Very Tiny House" ontworpen. Het heeft zonnepanelen met energieopslagsysteem, een ecotoilet en regenwaterdouche, verwarmd door een raketkachel. We gebruiken het als schuurtje, om ons gereedschap op te slaan, te wassen en te lunchen.

The shed is about 3 x 3 meters and 4 meters high.

Het schuurtje in 3 x 3 meter en 4 meter hoog.

The facade is entirely made of wood from local trees.

De buitenkant is gemaakt van hout van lokale bomen.

The entire structure is made of wood.

De gehele structuur is gemaakt van hout.

AQUA
PONICS

Zone5 has about ten years of experience with aquaponics. Saro manages the Mediamatic aquaponics team, Els did some communication for the project. We've given dozens of workshops all over Europe to people from all over the world.

Zone5 heeft tien jaar ervaring met aquaponics. Saro leidt het aquaponics team, Els deed communicatie voor het project. We hebben samen zeker honderd workshops gegeven in verschillende Europese landen voor mensen van over de hele wereld.

Saro also designed and built an aquaponics system at sustainable consulting company Metabolic.

Saro heeft veel aquaponics systemen ontworpen en gebouwd, zoals deze voor adviesbureau Metabolic

After Dusseldorf, Izmir and Madrid, we were invited to Copenhagen to build a system and give workshops about aquaponics.

Na Dusseldorf, Izmir en Madrid werden we uitgenodigd in Kopenhagen om een systeem te bouwen en workshops te geven.

VISUAL
JOURNALISM
JOURNA
LISTIEK

Wikipedia puts it nicely: "Visual journalism is premised upon the idea that (..) often words cannot keep pace with concepts. Visual journalism incorporates ancient symbols that resonate with humans across cultures and time and conveys meaning instantaneously at a deep level."

Wikipedia noemt het zo: "Visuele journalistiek gaat uit van het idee dat (...) woorden vaak niet genoeg zijn om een concept te omschrijven. Visuele journalistiek maakt gebruik van bestaande symbolen die voor mensen van alle culturen en tijden direct een diepere betekenis hebben."

Het Financieele Dagblad >

Pointer (KRO-NCRV) >

Algemene Rekenkamer >

Vlaamse Overheid >

NOS >

Mediamatic >

IHE Delft

ABN Amro

Dagblad De Pers

De Volkskrant

Algemeen Dagblad

ANP

A family history >

Graphic News (London)

Bioteket (Copenhagen)

Houthoff

Belastingdienst

NVM

POINTER
(KRO-NCRV)

Data journalism and development of online productions for investigative journalism platform Pointer.

Datajournalistiek en ontwikkelen (code schrijven) van online producties voor onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV)

 

Online exposing (project nominated for Tegel)

Online exposing (genomineerd voor een Tegel)

Development of an online special about girls who's numbers are shared on the internet, and men who keep calling and texting them. The interactive story contains apps from perpetrators and stories from victims. While you scroll down, particularly nasty messages detatch themselves and stick to the background.

Ontwikkeling van online special over meisjes wiens nummer wordt gedeeld in chatgroepen, en mannen die hen online lastigvallen. In de special zijn berichten te zien van daders en verhalen van slachtoffers. Terwijl je naar beneden scrollt blijven er nare berichtjes op de achtergrond plakken.Municipality budgets

Gemeentefinanciƫn

Research, text and development of an online special about the financial position of municipalities

Research, tekst en ontwikkelen van een online special over de financiƫle positie van gemeenten.

Unhealthy surroundings

Hoe vies is jouw eetomgeving?

Development (writing the code) of interactive special

Ontwikkelen (code schrijven) van een interactive specialMoving workers (project nominated for Tegel)

Verhuizende arbeidsmigranten (genomineerd voor een Tegel)

Interactive tool showing the movements of migrant workers. Because they move so often, they cannot register themselves in a municipality, so they cannot get the worker's benefits they have a right to.

Interactieve tool waarin je de verhuisbewegingen van arbeidsmigranten ziet. Ze verhuizen zo vaak dat ze zich niet kunnen inschrijven in een gemeente en daardoor geen recht hebben op overheidssteun.Election results

Verkiezingsuitslagen

Results for the 2021 elections. View project at "Stembureau in Woerden trok tijdens de verkiezingen meest diverse groep stemmers"

Resultaten van de verkiezingen in 2021. Bekijk het hier: "Stembureau in Woerden trok tijdens de verkiezingen meest diverse groep stemmers"Corona vaccin tracker

How many people had their injection? When's your turn? How much vaccin was delivered to the Netherlands? View project at Covid-19 vaccin tracker

Hoeveel mensen hebben al een vaccinatie gehad? Wanneer ben jij aan de beurt? Bekijk het hier: Covid-19 vaccin tracker

AQUA
PONICS

Report of our collected aquaponics data and graphics about the aquaponics project

AAD
KLEIJN

Book about the family history of the founder of Chefaro, later part of multinational AkzoNobel. Author: Hans van Oosterom. Editor: Bernke Klein Zandvoort. Design: Karoline Swiezynski. I made some graphics about the petrochemical industry.

NOS
NEWS

(Interactive) graphics for national public newsroom NOSAIR
SPACE

Article on fd.nl (login required) about how the Dutch layout of airspace influences the expension plans of airport Lelystad

KUST EN
KLIMAAT

Book about the defence of the Flemish coast, by the Flemish government. Text by Joeri De Bruyn, design by Sven Beirnaert, Zone5 made the infographics.

REKEN
KAMER

Visualisations for reports from the Court of Audit of the Netherlands, an independent institution that audits the spending of the national government.

 

Pseudo self-employment

ReportMilitary Police

ReportCybercrime and waterworks

ReportMeadow birds

ReportGOVERNMENT
BUDGET

Article on fd.nl (login required) about the governments budget

COFFEE
SHOPS

Article on fd.nl (NO login required) about all the Dutch coffeeshops (where you buy weed)

DIRECTORS
INCOME

Interactive overview on fd.nl (no login) about compensations and bonusses to directors of big companies.

HOSTILE
TAKEOVERS

Article on fd.nl (login required) about how Dutch companies protect themselves from hostive takeovers.

It was connected to an article we wrote in the newspaper earlier, about how the government wanted to sell some banks they had bought to save them.

FINANCIEELE
DAGBLAD

Research, (interactive) visualisations and development of a cross media graphics stylebook for the 'Financial Times of the Netherlands'.

 

Research, design and writing for saturday supplement "Vooruitzicht"Research, design and writing for saturday supplement "Futures"

The project below received the European Newspaper Award in category 'infographics':Interactive projects

The project below received the European Newspaper Award in category 'data journalism', see fd.nl/blackstone2020The project below received the European Newspaper Award in category 'data journalism', see fd.nl/beloningen2020Article on fd.nl (login required)

Article on fd.nl (login required)

Article on fd.nl (login required)

Article on fd.nl (login required)Print projects

The project below received the European Newspaper Award in category 'corona infographics':The project below was awarded De Tegel in category data:FRAUD
TRENDS

Article on fd.nl (login required) using data I requested at the Fraud Helpdesk.

DATA
CENTERS

Article on fd.nl (login required) about the datacenter market in the Netherlands

CARD
GAME
KAART
SPEL

'Van Kop Tot Staart' is a card game for 2 to 20 people from 2 to 200 years. It has no rules, you can make them up yourself.

"Van Kop Tot Staart" is een kaartspel voor 2 tot 20 mensen, van 2 tot 200 jaar. Er zijn geen regels, je kunt ze zelf verzinnen.

You can order your hand-made copy by sending an email with your name and address to info@zone5.design and transferring €15,- to IBAN: NL87 TRIO 0338 7635 03, BIC: TRIONL2U using your name and 'card game' as payment information.

Je kan een handgemaakt spel bestellen door een email te sturen met daarin je naam en adres naar info@zone5.design en €15,- over te maken naar de rekening van Zone5, IBAN: NL87 TRIO 0338 7635 03, met je naam en "kaarspel" als beschrijving.

ZONE5
DESIGN

To reach us, send an email to info@zone.design or contact one of us directly.

Stuur ons een email op info@zone5.design of neem direct contact op met een van ons

Els Engel
Visual journalist
Farmer

+31 6 21 58 27 69
els@zone5.design

Saro Van Cleynenbreugel
Maker
+31 6 23 91 35 35
saro@zone5.design